Zarejestruj się w serwisie CT Partner i uzyskaj możliwość zgłaszania zapytań, zamawiania transportów, dogodnego wystawiania zleceń, przeglądania historii zgłoszonych i zakończonych zamówień (wykonanych czynności) oraz przeglądania innych przydatnych informacji.
Dowiedz się ile będzie kosztować Twój transport. Zgłoś zapytanie i oczekuj na szybką wycenę.
Ułatw sobie pracę poznając zagadnienia oraz treści dotyczące transportu.
Wybierz najwygodniejszą formę kontaktu dla Ciebie: telefon, skype, mail lub poprostu czat.
Regulamin


Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu CT Partner. Określa prawa i obowiązki Użytkowników serwisu.


1. Definicje

1. CT Partner - serwis internetowy działający w domenie ctpartner.com.pl, którego właścicielem jest firma Centrum Transportowe Partner.
2. Użytkownik – klient firmy Centrum Transportowe Partner korzystający z serwisu CT Partner.
3. Koordynator – pracownik firmy Centrum Transportowe Partner obsługujący Użytkowników CT Partner.
4. Przewoźnik – firma podejmująca ładunek zlecony przez Użytkownika.
5. Administrator – osoba zarządzająca serwisem CT Partner. Odpowiedzialna za jego sprawne i ciągłe działanie.
6. Zlecenie transportowe – umowa pomiędzy Użytkownikiem a Przewoźnikiem na transport ładunku.


2. Zasady ogólne

1. CT Partner jest serwisem internetowym umożliwiającym swoim Użytkownikom zgłaszanie zapytań o wycenę transportu, przeglądanie informacji w zakresie transportu oraz kontakt poprzez formularz kontaktowy, czat on-line i komunikator SKYPE z firmą Centrum Transportowe Partner.
2. Korzystanie z CT Partner jest darmowe.
3. Centrum Transportowe Partner udostępnia zarejestrowanym Użytkownikom Panel Klienta do zarządzania swoimi danymi oraz do zarządzania zapytaniami i zlecanymi transportami.
4. Zarejestrowany Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie wszystkich wpisanych danych w systemie CT Partner.
5. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail wysyłanych z serwisu CT Partner.
6. Centrum Transportowe Partner zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji funkcjonalności serwisu CT Partner oraz do zmiany zasad działania jak również do możliwości zaprzestania działalności serwisu. W wyniku takich działań Użytkownikom nie przysługują prawa do żadnych roszczeń względem firmy udostępniającej serwis.
7. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w celu doprowadzenia do zawarcia umowy na transport.
8. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w celach technicznych, statystycznych i marketingowych.
9. Użytkownik zobowiązuje się zgłaszać poprzez adres biuro@ctpartner.com.pl wszelkie błędy i problemy związane z normalnym funkcjonowaniem serwisu.


3. Rejestracja

1. Rejestracji w CT Partner dokonuje się poprzez wypełnienie zamieszczonego formularza a następnie przesłanie na biuro@ctpartner.com.pl dokumentów KRS lub Wpis do Ewidencji Gospodarczej, Regon i NIP. Po spełnieniu tych warunków administrator aktywuje Panel Klienta.
2. Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość edycji swoich danych w Panelu Klienta.
3. Rejestracja oznacza akceptację wszystkich warunków zawartych w niniejszym Regulaminie i zobowiązanie do ich przestrzegania.
4. O aktywacji Panelu Klienta Użytkownik zostanie poinformowany e-mailem wysłanym na adres skrzynki pocztowej wskazanej podczas rejestracji.
5. Serwis CT Partner nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieskuteczne dostarczenie wiadomości na adres e-mail podany przez Użytkownika. W szczególności, gdy adres jest nieprawidłowy, należy do osoby trzeciej, lub oprogramowanie antyspamowe uniemożliwia dostarczenie wiadomości e-mail.
6. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika bez podania przyczyny.
7. Konto założone przez Użytkownika może zostać usunięte poprzez niego samego lub przez administratora po wcześniejszym poinformowaniu o zamiarze jego usunięcia.


4. Zawarcie umowy na transport

1. Za pośrednictwem CT Partner Użytkownik może zlecić Przewoźnikowi transport.
2. Użytkownik uzupełnia pola w zakładce „Zapytanie ofertowe” i oczekuje na wycenę transportu.
3. Zawarcie umowy Użytkownika z Przewoźnikiem na transport następuje po kliknięciu na przycisk „Akceptuj” w zakładce „Zapytanie ofertowe”.
4. Koordynator uzupełni Zlecenie transportowe o dane Przewoźnika.
5. Gotowe Zlecenie transportowe będzie umieszczane w zakładce „Dokumenty do pobrania”.
6. Użytkownik jest zobowiązany do poinformowania Centrum Transportowe Partner o wszystkich zmianach w transporcie pojawiających się po wystawieniu Zlecenia.


5. Zawarcie umowy z Centrum Transportowe Partner

1. Zawarcie umowy na transport wiąże się z zawarciem umowy z firmą Centrum Transportowe Partner na wniesienie stałej opłaty związanej z wyszukaniem przewoźnika i doprowadzeniem do zawarcia umowy na transport, w wysokości 50 PLN netto.
2. Zapłata stałej opłaty nastąpi na podstawie wystawionej faktury VAT przez Centrum Transportowe Partner.
3. Umowa Użytkownika z Centrum Transportowe Partner nabiera mocy w momencie podstawienia samochodu na załadunek.
4. Centrum Transportowe Partner nie odpowiada za dalsze działania Przewoźnika.


6. Postanowienia końcowe

1. Serwis CT Partner zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny zmiany. Użytkownik zobowiązuje się śledzić zmiany niniejszego Regulaminu, w przypadku braku akceptacji na zmiany niniejszego Regulaminu zobowiązuje się do zaprzestania korzystania z usług świadczonych poprzez serwis CT Partner i usunięcie Konta Użytkownika.
2. Wszelkie spory pomiędzy firmą będącą właścicielem serwisu CT Partner, a Klientem bedą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Firmy.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.